KURUMLARIN SOSYAL GERÇEKLİĞİ İLİŞKİSEL REALİST BİR YAKLAŞIM

Bu metin Vefa Saygın Öğütle’nin Kurumların Sosyal Gerçekliği1 kitabının bir incelemesidir. F. Vandenberghe, Alman Sosyolojisinin Felsfi Tarihi2 adlı eserinde “korelasyon ile kanıtlamayı birbirine karıştıran ve önceden yaşananlara asla güvenmeksizin regresyon analizine girişen empirist-pozitivistlerin yetiştirdiği ana akım bir sosyolog olarak, daima onların oyuncaklarını parçalayacak felsefi çekici aradım. Ve bu çekici nihayet eleştirel realizmde buldum” der. Ben […]