MODERNİTENİN FELSEFİ SÖYLEMİ

Modernite denilince aklımıza derhal tarihsel bir dönem, Avrupa Kıtası ve kapitalizm gelir. Bu dönemlerin sanatsal akımlara etkisi ve sanatsal akım olarak modernizm bu yazıda kapsamımız dışında. Türkiye’de modernizm konusu, postmodernizm tartışmaları, bir felsefi ifadesi olarak aydınlanma ve onun Marksizm ile ilişkisi üzerine tartışmalar, özellikle 90’larla birlikte yükselişe geçen Refah Partisi ve ondan doğan AKP’nin yani […]