DELEUZE’UN NIETZSCHE’Sİ – Hınç, Olumlama

DELEUZE’UN NIETZSCHE’Sİ HINÇ, OLUMLAMA Burada Deleuze’ün Nietzsche ve Felsefe eserinin, Nietzsche’nin Ahlakın Soykütüğü ve İyinin ve Kötünün Ötesinde eserlerindeki köle ahlakı ve hınç eleştirisinden yaptığı çıkarımlar üzerinde duracağız. Nietzsche, Hegel’in Efendi-Köle Diyalektiği metni üzerine efendi ve köle ahlakı karşılaştırması, iyi ve kötünün anlamları üzerine yaptığı çalışmalar, Deleuze’un Nietzsche ve Felsefe kitabında ele aldığımız bölümün referansıdır. […]

(Alan Norrie’nin Dialectic and Difference eserinin 7. Kısmı) Metakritik II Diyalektik ve fark

Alan Norrie’nin Dialectic and Difference eserinin 7. Kısmı Metakritik II Diyalektik ve fark çev: Özgür Elibol Buraya kadar Bhaskar’ın felsefi metakritiğini bildiren temel öğeleri belirlemiş bulunuyorum. Bu kısımda bir önceki kısmın son bölüm temasını takip ediyorum. Aynı zamanda Bölüm 1 ve 2’deki diyalektik eleştirel realizmin başlangıcına geri dönüyoruz. Başka bir deyişle, postyapısalcı düşünceden varlık ve […]